วิดีโอข้าวผัดกระเทียมบาร์บีคิวทะเลนี้จัดทำโดย 
นางสาว บัณธิตาภรณ์ อัศวเดชาธนานันท์ 52121105026
นางสาว ทิพย์วรรณ ตรีถาวรยืนยง 52121105028
สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
เห็นว่าทำข้าวผัดกระเทียมบาร์บีคิวทะเลออกมาได้น่าสนใจเลยนำมาฝากกันครับ ^^

Comment

Comment:

Tweet

#2 By 123456789 (103.7.57.18|180.183.67.1) on 2013-06-13 13:46

หิวค่ะ น่ารับประทาน การนำเสนอพูดน้อยใส่แต่เนื้อหา แต่ก็เข้าใจง่าย ชื่นชมค่ะ

#1 By janjira (118.172.200.79) on 2011-09-07 21:34